Pomoc
Aktualnie jesteś: Strona główna || Regulamin

Regulamin sprzedaży w "Aptece on-line Aptek Grupy E Radomskich Farmaceutów"I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
a) Apteką – jest wybrana przez Klienta w Formularzu Zamówienia apteka należąca do Aptek Grupy E Radomskich Farmaceutów;
b) Dostawcą -jest hurtownia farmaceutyczna PORFARM sp. z o.o.
c) Formularzem Zamówienia – jest umieszczony na stronie internetowej www.e-apteki.porfarm.pl formularz obejmujący dane niezbędne do realizacji Zamówienia, wysyłany za pośrednictwem strony internetowej do Dostawcy
d) Klientem - jest konsument w rozumieniu art. 22
1
Kodeksu cywilnego
e) Umową sprzedaży- jest umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 k.c., zawierana między Apteką a Klientem;
f) Zamówienie - jest kierowaną przez Klienta w imieniu Apteki dyspozycją dostawy do Apteki wybranych przez Klienta i zaznaczonych w Formularzu Zamówienia produktów, objętych katalogiem cenowym umieszczonym na stronie internetowej www.e-apteki.porfarm.pl; w razie wątpliwości poczytuje się, że Zamówienie nie jest złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. System zamówień bezpośrednich www.eapteki.porfarm.pl działa za pośrednictwem Dostawcy.
3. Siedziba Dostawcy mieści się pod adresem ul. Lubelska 89/95, 26-600 Radom, tel. (048) 381 00 77.
4. Właścicielem internetowego systemu składania zamówień bezpośrednich jest Dostawca.
5. Wszystkie produkty objęte katalogiem cenowym i sprzedawane w Aptekach zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenia producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami. System zamówień bezpośrednich nie dotyczy leków refundowanych.
6. Postanowieniami niniejszego regulaminu Apteka – działając w porozumieniu z Dostawcą - upoważnia Klienta do złożenia Zamówienia bezpośrednio u Dostawcy przy użyciu systemu zamówień bezpośrednich.
7. Złożenie Zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
II. KATALOG CENOWY
1. Katalogi cenowe mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią wystawienia rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty sprzedaży.
2. Produkty prezentowane na stronie internetowej mogą się różnić od oferowanych w sprzedaży w związku z wprowadzeniem przez producenta nowych opakowań lub występowania innych wielkości opakowań.
3. Wszystkie ceny produktów, objętych katalogiem cenowym, są cenami brutto (zawierają podatek VAT,) wyrażonymi w złotych polskich.
4. Cena uwzględnia udział Klienta w zamówieniu dostawy do Apteki produktu, którego wydanie następuje w wykonaniu Umowy sprzedaży.
5. Sprzedaż produktu następuje po cenie wynikającej z katalogu cenowego obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia. Jeśli towar jest niedostępny w cenie prezentowanej w katalogu cenowym, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.
III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Warunkiem złożenia Zamówienia i jego realizacji jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia
2. Podany przez Klienta adres e-mail, adres zamieszkania i numer telefonu może zostać wykorzystany wyłącznie w związku z realizacją składanych Zamówień.
3. Produkty objęte Zamówieniem Klient odbiera w placówce Apteki osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.
4. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie.
5. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest zapłata ceny przez Klienta, przy jednoczesnym wydaniu zamówionych produktów przez Aptekę.
6. Jeżeli Zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczna lub mailową i będzie mógł – według własnego wyboru - wybrać inny produkt z katalogu cenowego lub anulować zamówienie.
IV. FORMY PŁATNOŚCI
1. Zapłata ceny produktu następuje gotówką lub kartą płatniczą w placówce Apteki, przy odbiorze produktu.
REKLAMACJE
1. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu, nie będącego produktem leczniczym lub wyrobem medycznym, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.
2. W przypadku zakupu produktów leczniczych lub wyrobów medycznych apteka nie przyjmuje zwrotów, z wyjątkiem sytuacji, gdy produkt posiada wady jakościowe lub został niewłaściwie wydany.
3. Przyjmowane są wyłącznie reklamacje produktów nienaruszonych, bez śladów ich użytkowania wraz z dowodem zakupu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawartość portalu chroniona jest prawami autorskimi.
2. Portal internetowy www.e-apteki.porfarm.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i zasad sprzedaży w nim zawartych.
Jesteś niezalogowany!
Suma 0 
Ilość produktów: 0szt.
Dostawa do wybranej apteki: 0 zł
Strona główna Regulamin Kontakt Pomoc
Projekt i wykonanie: copycon.pl
Imię Nazwisko
Data urodzenia - -    
Miasto    
Kod pocztowy    
Ulica    
Numer domu
Numer lokalu
Telefon kontaktowy
E-mail (login)
Hasło Powtórz hasło
Bezpieczeństwo Twojego hasła: minimum 7 znaków, w tym: 6 liter,przynajmniej jedna wielka litera i jedna cyfra
TAK, POTWIERDZAM, IŻ MAM UKOŃCZONE 18 LAT
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
TAK, AKCEPTUJĘ REGULAMIN
Zapoznałem/am się z treścią regulaminu znajdującego się pod adresem www.e-apteki.porfarm.pl i akceptuję jego warunki.
 
E-mail
Hasło
 
Wpisz swój adres email